2020-04-23 Minnesstenen vid Linneasjön

Jag går så gott som dagligen runt Linneasjön då har jag träffat på en minnessten över det glömda barnet som står på en undanskymd plats.Jag tycker den borde få en mera synlig placerad.

Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare har svarat

Tack för din synpunkt. Vi noterar det och tar med det till aktuellt projekt för hela parkområdet.

Med vänliga hälsningar
Thomas Bergström

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-27 | skapad: 2020-04-23

Inkomna synpunkter