2020-04-03 Fredrikslundsgatan

Hej!

För drygt ett år sen kunde vi läsa om att Fredrikslundsgatan skulle stängas av. Jag mailade då med Karin Thyberg som meddelade att det finns intresse för att undersöka möjligheter till tomter längsmed gatan och därför var planen uppskjuten till våren 2020.

Nu är vi vid våren 2020 och vi är givetvis väldigt nyfikna på när vår gata stängs av! 🙂

Karin Thyberg har svarat

Hej!

Jag har fått svar från plansidan:

”Vi arbetar med FÖP:en nu. Vi har inte inventerat Fredrikslund än. Nya detaljplaner med fler villatomter i Fredrikslund kommer inte beställas på befintlig FÖP så det kommer dröja ett tag.

Det vore olyckligt att stänga av en väg om vi sen kommer fram till att planera om Fredrikslund om två år.

Det är det svaret jag/vi kan ge nu. ”

 

Tyvärr. Vi får ge oss till tåls och hoppas att det blir av inom två år. En FÖP (fördjupad översiktsplan) brukar vara en prioriterad fråga i en kommun.

 

Med vänliga hälsningar
Karin Thyberg

Datum för publicering | skapad: 2020-04-06

Inkomna synpunkter