2020-04-02 Uppsökande verksamhet i Coronatider

I Helsingfors, Finland ringer man runt till alla över 80 år och ställer frågan om de behöver hjälp med något? I dag har vi många äldre som har sina vuxna barn utspridda i Sverige och utomlands. Och med tanke på att vi har en vädjan ifrån folkhälsomyndigheten att vi inte ska resa i påsk så vore väl det en fin gest av kommunen i Coronatider. Då får också kommunen en kartläggning över hur många äldre som får stöd av sina nära och kära i dessa tider eller tvärtom.

Omsorgschef Carina Leijon har svarat:

Tack för din fina och behjärtansvärda synpunkt. Nybro kommun har över 1000 personer i den ålderskategorin varav många har insatser från kommunen i form av hemtjänst, hemsjukvård eller särskilt boende.

Det finns nu en telefonlinje dit man kan ringa om man behöver hjälp med inköp. Vi har även viss kontakt med personer som tidigare brutit sin isolering via Jutegården och nu inte kan komma dit. Vi har likaledes via vår anhörigkonsulent kontakter med personer i målgruppen. Enligt vår kännedom arbetar också kyrkan med telefonkontakter. Vi kommer därför i nuläget inte att planera för ytterligare en kontaktorganisation.

I dagsläget behövs främst vår arbetskraft i det patientnära vårdarbetet och de mesta resurserna lägger vi på det arbetet.

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-09 | skapad: 2020-04-06

Inkomna synpunkter