2020-04-02 Belysningen runt Svartgöl

Jag skrev till kommunen för ca 2 år sedan. Mitt förslag då som nu är att belysningen är under all kritik runt Svartgöl. Som det är nu så undviker många gångstråket kvällstid.

Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare har svarat

Tack för din synpunkt. Avsikten är att börja planera för området, där belysning ingår, under 2021.

Med vänliga hälsningar
Thomas Bergström

 

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-14 | skapad: 2020-04-02

Inkomna synpunkter