2020-04-01 Upprustning av Orrefors vandringsled

Hej!

Jag läste om detta på er hemsida och undrar bara om den nya, framtida leden kommer att vara framkomlig med rullstol? Jag använde ofta de befintliga lederna förr men klarar inte det längre p g a ledsjukdom. Det skulle betyda mycket för mig om så var fallet.

Linda Olsson har svarat

Vi vet inte i nuläget exakt hur det kommer att bli när det är klart, det får visa sig lite under arbetets gång. Vår målsättning är att åtminstone delar av leden ska kunna bli tillgänglighetsanpassad.

Datum för publicering | skapad: 2020-04-01

Inkomna synpunkter