2020-04-01 Önskemål om Gång-och cykelväg vid Järnvägsgatan

Hej, Jag bor på Järnvägsgatan med min fru och våra 2 flickor. Vi trivs bra här i Nybro men det är en sak som oroar oss nämligen hastigheten på de flesta bilarna som kör på Järnvägsgatan. Hastighetsbegränsningen är 40 km/h men troligen är det endast 1 av 10 som håller denna hastighet. Det är även en och annan bil som kör Långt över tillåten hastighet vilket givetvis inte känns inte bra när man har små barn. Vårt önskemål är att kommunen gör något åt detta. Man skulle kunna göra någon av följande åtgärd: Minska bredden på gatan för bilar samt gör bredare Cykel och gångväg som t.ex. Lejongatan. Det är kanske det bästa förslaget då Järnvägsgatan används av många barn och ungdomar som ska ta sig till och från Paradisskolan och Åkrahällskolan. Sätt ut eller bygg fler farthinder Gör återvändsgränd och låt trafik som ska köra till Norra vägen köra via Göljemålagatan. (en mindre väg som inte inbjuder till samma hastighet) Nu känns det extra viktigt då det har flyttat in flera barnfamiljer på Järnvägsgatan. Chansen att en bil hinner stanna för ett barn om de kör i dubbla hastigheten är väldigt liten!

Morgan Olsson, gatuansvarig har svarat

Tyvärr är inte Järnvägsgatan på något sätt unik i det avseendet att en hel del kör för fort. Järnvägsgatan hamnar runt plats 50 på ”topplistan” vid våra trafikmätningar, det vill säga att det körs fortare på ca 50 andra gator i kommunen när jag tittar på vår sammanställning över trafikmätningar. Vi har gjort 4 mätningar på Järnvägsgatan (på olika platser) och resultatet för dessa mätningar i genomsnitt blir: 33 % fortkörningar och snitthastigheten hamnar på 45 km/h på bilarna. Sen sticker en del självklart  ut rätt mycket med enstaka noteringar i topphastighet på över 100 km/h.

Järnvägsgatan kan absolut komma att bli aktuell för fler/andra hastighetsdämpande åtgärder i framtiden, vi har dock inget sådant inplanerat under året för järnvägsgatan. Det finns i dagsläget hastighetsdämpande åtgärder på två platser längs gatan.

Det är tänkt att byggas en gång- och cykelväg i framtiden längs Järnvägsgatan på ”hussidan” och när denna byggs kommer gatan att bli smalare. Det finns dock inget startdatum satt på när GC kommer byggas längs gatan.

Jag förstår mycket väl oron över att det kan ske en olycka, denna oro blir naturligtvis ännu större om/när man själv har yngre barn.

Vår bedömning är dock att gatan (även om en hel del kör för fort) är förhållandevis säker i sin utformning med god sikt längs gatan, och när man tar i beaktande resultaten av trafikmätningarna där vi tyvärr har rätt många gator med ännu högre hastigheter varav en del med t.ex sämre sikt än vad det är på Järnvägsgatan så hamnar den tyvärr inte högst upp i prioriteringslistan på gator där vi planerar hastighetsdämpande åtgärder.

Detta betyder som sagt inte att vi inte vill eller kommer göra ytterligare åtgärder på gatan bara att vi under den närmsta framtiden ej har någon åtgärd inplanerad.

Det kommer ske åtgärder på gatan vi kan tyvärr bara inte säga när det kommer ske i dagsläget.

Rent generellt är det svårt att helt bygga bort problemet med höga hastigheter och tyvärr har många inställningen att ej bry sig om/respektera de satta begränsningarna. Det blir då primärt polisens sak att se till att folk respekterar t.ex. hastighetsbegränsningarna genom hastighetskontroller etc. Så mitt råd är att ni boende regelbundet hör av er till polisen avseende de höga hastigheterna, jag vet att polisens åtgärder till stor del baseras på inkomna anmälningar/statistik d.v.s.  får de mycket åsikter till sig från ett område så är chansen rätt god att en hastighetskontroll planeras in i området nästa gång de är ute och gör kontroller.

Med vänliga hälsningar
Morgan Olsson

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-16 | skapad: 2020-04-01

Inkomna synpunkter