2020-03-31 UPPHANDLING AV FLER VÄKTARE

När jag idag läser i Barometern om kommunens upphandling som ska ge fler väktare har försenats är jag inte förvånad. Upphandlingschefen Jonas Algotsson har valt att göra om upphandlingen istället för att driva en process som kostar pengar och detta var förståndigt. Det jag inte kan förstå hur Nybro kommun kan utföra en upphandling med ett anbud som skall förkastas, då det inte uppfyller förfrågningsunderlaget. I vilket fall som helst blir det en dyr upphandling för skattebetalarna i kommunen, då ni får göra om Ert arbete igen som var felaktigt från början. Om ni kan LOU bör era handlingar upprättas utifrån gällande direktiv i LOU. Att upphandlingen måste göras beror på felaktigheter och bristande kompetens hos upphandlingsenheten.

Mottagen och under behandling

 

Datum för publicering | skapad: 2020-04-01

Inkomna synpunkter