2020-03-31 lekplatsen i Målerås

Hej!

Vad händer med vår kära lekplats i Målerås?! Ska den försvinna helt och jag och andra ska behöva åka 1,5 mil för att våra barn ska kunna få fortsätta att leka på en lekplats?

Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare har svarat

Hej,

Tack för din synpunkt. Enligt beslut i samhällsbyggnadsnämnden ska den ena lekplatsen vid den gamla bensinstationen på Voltgatan avvecklas medan den andra lekplatsen vid Glasbruket i Målerås vara föremål för en upprustning. Detta ska ske under 2019/2020 och innebär att det fortsättningsvis kommer att finnas en lekplats på allmän plats mark i Målerås.

Med vänliga hälsningar
Thomas Bergström

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-14 | skapad: 2020-03-31

Inkomna synpunkter