2020-03-23 Nät till fotbollsmål önskas

Hej igen!

Vi fick aldrig något svar på detta. Nu börjar det bli vår och det vore mycket uppskattat om vi barnen i kvarteret kunde få nät i målen.

 

Hej!
I Hanemåla, korsningen Höstgatan/Sommargatan, finns en liten fotbollsplan intill lekparken. I området bor flera barn som gärna vill spela fotboll, men det saknas nät i målen. Detta gör att det bli orimligt långt för dem att springa när man skjutit bollen i mål.

Vi i området skulle verkligen uppskatta om kommunen inför sommaren 2020 kunde sätta upp enkla nät i de befintliga trämålen.

 

Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare har svarat

Hej,

Tack för din synpunkt, vi planerar att åtgärda detta innan sommaren.

Med vänliga hälsningar
Thomas Bergström

 

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-26 | skapad: 2020-03-23

Inkomna synpunkter