2020-03-20 BETALNINGSAVGIFTER PÅ NYBRO BOSTADS AB:s BESÖKSPARKERINGAR

Ni på NBAB har infört betalningsavgift på flera av era besöksparkeringar. Men jag och säkerligen många äldre tycker det är krångligt och svårt att ladda ner appar för att kunna betala och trots löften om att en sms tjänst ska komma så småningom har det inte kommit igång ännu efter flera månader. Jag vill att man åtminstone sätter upp några vanliga betalningsstationer där man kan betala med bankomatkort också.

Många äldre skulle vara hjälpta av detta i stället för att krångla med appar och dyligt, en funktion som kanske inte fungerar när man är äldre och har en enklare telefon mobil som bara har telefon och sms tjänst, men inte så avancerade telefoner som kan ladda ner appar och dyligt. Ni på NBAB borde snabba på processen med sms tjänsten men även se till att ett mindre antal riktiga betalningsstationer upprättas så man kan betala med kort eller kontanter också. Man ska inte såsom äldre behöva riskera att hamna i den situationen att man riskerar parkeringsböter för att tekniken är för modern och avancerad. Med vänliga hälsningar och med hopp om ett snabbt och skyndsamt åtgärdande från er sida.

Anders Hildingsson, Nybro Bostads AB har svarat

Tack för ditt mail!

Bristen på ordning och reda är bakgrunden till detta beslut.

Situationen kring parkeringar i allmänhet och besöksparkering i synnerhet vid NBAB:s fastigheter har varit ett stort problem under en period.

Vi har prövat olika alternativa lösningar, exempelvis besökstillstånd, men utan framgång.

Fokus och prioritet nummer ett är att våra hyresgäster skall ha tillgång till en boendeparkering.

Prioritet nummer två är besöks– och kundparkering, vilka har används som boendeparkering, arbetsplatsparkering eller för besök till HG i annat fastighetsbolag, ärendebesök i butik motsvarande.

Besöksparkeringarna har med andra ord varit upptagna i allt för stor utsträckning till något som de inte varit menade till.

Att införa ett betalsystem som bygger på fysiska automater (betalningsstationer) är väldigt dyrt att implementera och då det inte bedrivs någon utveckling på området, så vore det oansvarigt att gå på den linjen.

Vi har valt ett system med betalning via en applikation som administreras av Aimo park från och med 2020-01-01.

Denna tjänst drivs och utvecklas av Aimo park. Utvecklingen innebär bland annat att en SMS-funktion skall lanseras så snart den är klar och testad.

Vi har kontinuerligt en dialog med leverantören och varit tydliga med att behovet är stort gällande denna funktion.

I skrivande stund kan vi inte ge något startdatum för denna tjänst, men instruktioner kommer att anslås i anslutning till besöksparkeringar med betalningsvillkor.

Aimo parks ambition har varit att systemet ska vara driftsatt kvartal 1 2020, men det lutar tyvärr åt att det blir något försenat.

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-01 | skapad: 2020-03-20

Inkomna synpunkter