2020-02-25 Eftersatt underhåll i Svartbäcksmåla

Eftersatt underhåll i Svartbäcksmåla,

Behovet är stort av påfyllning av lämpligt vägmaterial  på promenad- och cykelvägar på båda sidor om ån i Svartbäcksmåla! Eftersatt i flera år, men nu absolut nödvändigt efter denna vinters rikliga nederbörd!

OBS! Promenadvägen som går i skogen parallellt med grusplanen i Pukeberg är nu förvandlad till en lång gyttjeväg!

Frida Johansson, natur- & friluftsutvecklare har svarat

Hej!

Tack för ditt mail.

Vi är medvetna om att vissa stigar/leder i området är i sämre skick än önskat. Tyvärr kan det göra mer skada än nytta att försöka åtgärda detta nu när det är så blött i marken.

Vi kommer se över lederna i området så fort marken torkat upp igen.

Med vänliga hälsningar
Frida Johansson

Datum för publicering | skapad: 2020-02-26

Inkomna synpunkter