2020-02-24 Varför busskurar i glas?

Hej!

Jag undrar varför busskurarna  måste vara i glas? Det blir så dyrt att laga vid vandalisering. Gör dem i trä istället! Yxa är nog inte så många som har med sig..

Morgan Olsson, gatuansvarig har svarat

Hej!

Busskurerna vid hållplatserna ägs av KLT, ej av kommunen.

Alla nya busskurer som KLT köper in ska enligt deras policy ha glasväggar, det handlar om att ha en god sikt och en ökad trygghetskänsla för resenärerna.

Har du ytterligare frågor om busskurerna hänvisar jag dig till KLT, följ nedanstående länk så kommer du till ”Hållplatshandboken” där du finner information och kontaktuppgifter avseende hållplatserna.

 https://www.ltkalmar.se/samarbetsportalen/kollektivtrafik/hallplatshandboken/

Med vänlig hälsning

Morgan Olsson

Datum för publicering | skapad: 2020-02-24

Inkomna synpunkter