2020-02-17 Solcellsbelysning

Att man på försök placerar ut solcellsbelysning på flera lämpliga platser i stan och i övriga kommunen och sedan gör en utvärdering av dess funktion av solcellsbelysningen.

Mottagen och under behandling

Datum för publicering | skapad: 2020-02-17

Inkomna synpunkter