2020-01-22 Enkelriktad gata men åt fel håll?

Borgmästaregatan är enkelriktad sedan några år tillbaka men åt fel håll, eller vill ni ha in trafiken mot centrum. Mycket dålig sikt (när bilar står parkerade utanför Duveskogs). Och den nya utformningen av korsningen mot torget, underlättar inte smidigheten.

Föreslår därför att Borgmästaregatan öppnas med  färdriktning i båda riktningarna för smidigare trafik.

Morgan Olsson, gatuansvarig har svarat

Hej!

Frågan har tidigare utretts och man kom då fram till att gatan skulle enkelriktas, något stämmer överens med vad som sägs i gällande detaljplan för området. Beslutet togs av samhällsbyggnadsnämnden.

Vill du att frågan skall utredas igen så kan du lämna in det som ett medborgarförslag till kommunfullmäktige så avgör de om frågan skall utredas igen eller inte.

 

Med vänlig hälsning
Morgan Olsson

Datum för publicering | skapad: 2020-01-22

Inkomna synpunkter