2020-01-13 Inför kompiskortet i Nybro kommun

Nybro kommun inför kompiskortet. Lessebo kommun och Oskarshamn kommun har infört. Information från Oskarshamn: ”Nu lanserar vi kompiskortet som är en möjlighet för dig som har en funktionsvariation att tillsammans med en kompis ta del av olika aktiviteter och arrangemang. Du bestämmer vem som följer med, det kan vara en vän, en personal eller någon släkting. Du som har kompiskortet betalar som vanligt, men din kompis följer med gratis. Kortet gäller i hela Oskarshamns kommun, hos de aktörer som har anslutit sig till Kompiskortet. Aktörerna får själva bestämma vad som gäller för kompiskortet vid deras matcher, på deras arenor, träningar eller liknande. Du som är 12 år eller äldre, bor i Oskarshamns kommun och har en funktionsvariation kan ansöka om att få ett kompiskort. Det är gratis att få kortet och det gäller i fem år. Därefter kan kompiskortet förnyas eller förlängas efter att ny ansökan lämnats in.”

Datum för publicering | skapad: 2020-01-13

Inkomna synpunkter