2020-01-10 Gratis simhallsbesök

Att simhallen är gratis att bada och simma där en vecka om året årligen för alla kommuninvånare som bor i Nybro Kommun. Det är många som har långt att pendla inom kommunen för att ta sig till Nybro simhall och det är en kostnad i sig.Man är ju också med och betalar för simhallen utan att kunna nyttja den till fullo.Lite info om gratisveckan ska kunna utgå.

Michael Granstedt, simhallschef har svarat 

Först vill jag tacka för synpunkten på verksamheten. Det är alltid positivt med förslag från besökare och allmänhet som kan förbättra vår verksamhet.

När det gäller en årligt återkommande vecka med gratis entré för kommuninvånarna får det tyvärr negativa ekonomiska konsekvenser för verksamheten i form av uteblivna entréintäkter. Med det besparingskrav som förvaltningen har under 2020 är möjligheterna att erbjuda en gratisvecka minimala. Däremot ser vi det som positivt att allt fler besöker Nybro Simhall. Under 2019 var det 103 405 besökare, 4145 fler än 2018. Simhallspersonalen fortsätter under 2020 sitt arbete med att ta fram erbjudanden och aktiviteter som möjliggör att många kommuninnevånare vill besöka kommunens fina simhall.

Med vänliga hälsningar

Michael Granstedt

 

 

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-17 | skapad: 2020-01-10

Inkomna synpunkter