2020-01-08 Felparkeringar på Gågatan

Det är dags att ta tag i alla bilar som står fel eller heldagsparkerade på gågatan. Bland annat står det hela dagarna en skåpbil i korsningen Fabriksgatan/Mellangatan. Går dagligen gågatan genom stan och noterar bil efter bil som inte står på parkeringsrutor. Mitt emot apoteket. Längs med Fabriksgatan, på höger sida om Storgatan med mera. Från början var jag positiv till öppnandet av Storgatan, men börjar bli tveksam. Inkomster från böter borde mer än väl överstiga de kostnader för parkeringsvakt.

Morgan Olsson, gatuansvarig har svarat

Hej

Vi har daglig parkeringsövervakning i Nybro centrum.

Tråkigt att det tydligen missas en del felparkerade bilar, men det skrivs ut en hel del parkeringsböter i området.

Med vänliga hälsningar

Morgan Olsson

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-27 | skapad: 2020-01-10

Inkomna synpunkter