2019-12-18 Gatusynpunkter

1. Kalmarskylten på cykelvägen Hanesväg pekar på att man måste cykla under i tunneln borde istället peka rakt mot Kalmar

2. Den lilla grusvägen/cykelvägenmellan Glasporten och återvinningen är nu helt sönderkörd med stora vattenhål. Var vänlig skrapa den före tjälen. Den är viktig för alla dem som ska till återvinningen och bor i Persmåla/Köl/Kristvallaområdet, de slipper de farliga korsningarna, så den är väl värd att hålla iordning och den kan gärna var grusad. Dessutom ingår den i den bästa/närmaste cykelvägen till Kalmar.

Morgan Olsson, gatuansvarig har svarat

Hej

1: oklart vilken skylt du syftar på, är det en skylt som flyttats tror du?

Återkom gärna med mer exakt plats så tittar vi på det.

2: Grusvägen kommer inspekteras till våren.

Med vänliga hälsningar
Morgan Olsson

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-27 | skapad: 2019-12-18

Inkomna synpunkter