2019-12-08 Gröndalsgatan i dåligt skick

Hej!

Skulle uppskatta om ni snarast åtgärdar alla de stora hål som finns på Grönadalsgatan här i Nybro.

Den har varit dålig i flera år, men nu är det värre än någonsin med flera stora hål som är både farliga och riskerar att förstöra bilen när man kör ner i dem. Så här ska det inte vara på en så pass hårt trafikerad väg i centrala Nybro!

Tack på förhand!

Morgan Olsson, gatuansvarig har svarat

 

Hej

Vi har åtgärdat de hål som uppkommit på de partier som ännu inte är återställda efter grävningar, detta kommer att göras igen då nya hål uppstår efter regn och trafikslitage efter en tid.

Vad gäller hela gatans skick så kommer den att få en upplyftning i samband med att en gång och cykelväg planeras att byggas i hela gatans längd. Troligtvis byggs den 2021-2022.

Med vänliga hälsningar
Morgan Olsson

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-27 | skapad: 2019-12-09

Inkomna synpunkter