2019-12-05 Krypin i Orrefors önskas

Hej,

 

Järngänget i Orrefors håller på att färdigställa två boule-banor vid utegymmet i Orrefors.

Nu tycker vi det skulle vara bra med ett krypin vid gymmet/boulebanorna dit man kunde söka skydd om det regnar eller är kallt.

Vi kan tänka oss att med ideella krafter och med sponsrat material bygga en 25 m2 byggnad (Attefalls-hus av enkel variant med el men utan vatten/avlopp) med tillhörande altan. Byggnaden skall vara tillgänglig för föreningarna i Orrefors.

Nybro kommun äger marken och för att kunna genomföra bygget fordras ert tillstånd eller godkännande. Ritningar och placering (situationsplan) tar vi fram om ni tycker det är en bra idé.

Vad behöver vi göra för att förverkliga detta?

Mottagen och under behandling

Datum för publicering | skapad: 2019-12-06

Inkomna synpunkter