2019-12-04 Buskörning om nätterna

Hej

Vi flyttade från centrala Kalmar för ca 2,5 år sedan till en lugn villagata i Hanemåla. Vi börjar nu på allvar ångra detta. Vi kan i efterhand konstatera att det var betydligt lugnare i centrala Kalmar.

En stor del av tiden har vi fått anpassa oss till motorburen ungdom som ofta kör runt 6-8 timmar i sträck på en kväll/natt i princip utan ljuddämpare. Följden blir att man inte kan sova och det påverkar starkt livskvalitet och hälsa.

På helgen kan man stoppa i öronproppar även om det är ganska olämpligt om man t ex har småbarn, eller att man t ex inte hör en brandvarnare. Men på vardagar fungerar det sämre i och med att man inte hör alarmet på morgonen.

Problemet för oss är framförallt Svartbäcksmålaområdet och parkeringen vid Pukevallen. Gatan som vi bor på ligger bara ett par hundra meter därifrån. Natten mellan måndag och tisdag blev vi t ex väckta runt 03:30 och sedan igen runt 05:00.

Såg på facebook att de sladdat sönder Grönmovallens fotbollsplan.

Har det polisanmälts?

Ser Nybro kommuns ledning detta som ett problem och finns det någon handlingsplan för att lösa det?

I annat fall måste vi nog fundera på att flytta ifrån Nybro igen för detta fungerar tyvärr inte.

Morgan Olsson, gatuansvarig har svarat

Hej

Tråkigt att höra om dessa problem, det är tyvärr inte första gången vi har fått liknande saker till oss.

Buskörning är som bekant inget nytt fenomen men verkar ha ökat i omfattning de senaste åren.

Kommunen har inget mandat (och heller ingen möjlighet) att handgripligen stoppa t ex buskörning, vad kommunen eller fastighetsägare kan göra vid t ex parkeringsplatser och sportanläggningar är att försvåra sånt här genom fysiska åtgärder när detta är möjligt.

Vi har till exempel satt dit kraftiga hänglås vid idrottsanläggningar för att hindra att man enkelt kan ta sig in på som i det här fallet en fotbollsplan. Vid det senaste tillfället (som polisanmälts!) hade förövarna sågat/klippt upp hänglåset och därefter kört in med bil/bilar på planen. Det är jättesvårt att helt försäkra sig om att ingen kan ta sig in, är förövarna tillräckligt motiverade så tar de sig tyvärr in trots att vi vidtagit åtgärder för att försvåra detta. Visst finns det ytterligare saker som man kan göra, man kan ju skaffa kraftigare stängsel, större hänglås, larma anläggningarna, patrullerande väktare, kameraövervakning mm, tyvärr finns ofta inte utrymme i budgeten till att göra allt för stora åtgärder inom kort tid.

I det här fallet var det ”Sport och fritids” anläggning som blev drabbad och ingen skulle vara gladare än dem om sådana här saker skulle kunna undvikas.

Självklart ser kommunledningen detta som ett problem och jag vet att kommunens upphandlingsenhet just nu har en upphandling ute och upphandlar en väktartjänst som kommunens olika förvaltningar kommer kunna använda sig av när sådana här problem uppstår exempelvis med en rondering av sportanläggningar och parkeringsplatser för att förhoppningsvis förhindra/minska risken för sådana här händelser. Att helt förhindra sådan här vandalism blir svårt men förhoppningen är att man genom en sådan åtgärd skall minska problemen.

Vad gäller den mer ”allmänna buskörningen” på våra gator och vägar så är det polismyndigheten som har mandat till att kunna ingripa, kommunen kommunicerar regelbundet de åsikter som kommer in från allmänheten avseende detta till polisen. Det är också väldigt viktigt att de som blir störda anmäler detta direkt till polisen när de sker, då finns ju möjligheten för polisen att kunna göra ett snabbt ingripande om de har en resurs i närheten då de får in en anmälan.

 

Med vänlig hälsning
Morgan Olsson, gatuansvarig

Datum för publicering | skapad: 2019-12-05

Inkomna synpunkter