2019-11-06 Belysningen vid övergångställe

Hej! Tycker Ni skall se över belysningen vid övergångstället utanför stationen. Så här i höstrusket är det ganska mörkt – framför allt på stationssidan. Ett bra exempel på belysning är vid korsningen Strandvägen/Grönvägen Tack.

 

Mottagen och under behandling

Datum för publicering | skapad: 2019-11-07

Inkomna synpunkter