2019-10-29 Rökförbud

Nu har vi fått rökförbud på allmänna platser. Gäller inte detta på Storgatan i Nybro? Våra nysvenskar som driver rörelse på Storgatan röker sittande eller stående utanför sina affärer. Gäller inte rökförbudet för dom! Dessa affärsidkare har även längor med frukt och grönt utanför butiken dag som natt. Det är trångt på trottoaren och ser väldigt skräpigt ut.

Undrar även över vart våra tiggare har sina kassa-apparater eller kvitton vid försäljning av bär, julbockar och blommor. Är det bara vi skattebetalare som ska tillhandahålla och registrera detta. Låter märkligt!

/Från en invånare i Nybro kommun som ser ett Nybro i förfall. Det är inte roligt på Storgatan och torget längre.

Anders Ivansson, miljöinspektör har svarat på synpunkter angående rökning på Storgatan med mera.

Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag, lagen om tobak och liknande produkter. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer. Rökning är även förbjuden i andra lokaler än tidigare om allmänheten har tillträde till dessa. Med sådana lokaler avses lokaler som är öppna för alla medborgare till skillnad från en särskild krets av personer. Exempel på sådana lokaler är expeditioner och mottagningsrum hos statliga och kommunala myndigheter, postkontor, banklokaler, butiker och serviceinrättningar som frisersalonger m.m.

Det står inte i lagen hur långt från entrén man måste gå undan för att röka, men i normalfallet bör rökförbudet gälla inom minst ett par meters avstånd från entrén för att en person ska kunna gå in i och ut ur lokalen utan att utsättas för rök. De nya lagen kan därför inte tolkas så att det är rökförbud på Storgatan. Ansvarig för att detta följs är butiksinnehavaren eller fastighetsägaren.

Med vänliga hälsningar
Anders Ivansson

Datum för publicering | ändrad: 2020-07-01 | skapad: 2019-11-07

Inkomna synpunkter