2019-09-02 vad händer med pumpen?

När nu Muslimska föreningen beviljats bygglov på tomterna utmed N Esplanaden, är min fråga vad som händer med den gamla Pumpen ? jag har tidigare ställt frågan utan att ha fått något vettigt svar. Jag förmodar att föreningen inte har något intresse av den, dessutom skall det ju byggas en cykelbana utmed gatan och då lär den vara i vägen.

Morgan Olsson, gatuansvarig har svarat

Hej!

Tanken är att pumpen skall genomgå en renovering i samband med att gång- och cykelvägen byggs. Möjligtvis kommer den att vridas ett kvarts varv då det sticker ut en ”stång” som man skulle kunna skada sig på när man cyklar förbi, detta är dock ej bestämt än.  Pumpen är placerad på kommunens mark och påverkas således ej av föreningens intresse eller ointresse av pumpen.

 

Med vänlig hälsning
Morgan Olsson

Datum för publicering | ändrad: 2019-09-03 | skapad: 2019-09-02

Inkomna synpunkter