2019-08-19 Träden vid cykelvägen borde klippas

Hej!
Träden vid cykelvägen Grönvägen mot Kvantum borde klippas. Man får grenarna i ansiktet med lite otur. Tack.

Mottagen och under behandling

Datum för publicering | skapad: 2019-08-19

Inkomna synpunkter