2019-06-01 Lekplats i Orrefors

Mycket sliten lekplats. Jag vet inte vilken verksamhet lekplatser tillhör men jag blir orolig när jag ser hur sliten lekplatsen är på Gravörgatan i Orrefors. Jag skulle vilja veta vilka säkerhetsrutiner ni följer och hur planen framöver ser ut. Våra barn är deras säkerhet är viktigast av allt.

Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare har svarat

Hej,

Tack för din synpunkt

Lekplatsen är sliten men ej farlig för barnen vid vår besiktning 11 februari. Lekställningen med rutsch och lekhuset fick anmärkningar 1:a ”godkänd” men sliten och fjäderleken fick anmärkning 2:a ”användbar, bör åtgärdas”. Vi tittar till den med jämna mellanrum och tänker oss byta ut fjäderleken.

 

Med vänliga hälsningar
Thomas Bergström

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-01 | skapad: 2019-06-04

Inkomna synpunkter