2019-05-24 Anmälan om sophämtning

Enligt KSRR har Samhällskontoret i kommunen ett ansvar att hushållen har en sophanteringsavgift. Grundtaxa och sophantering. Berörd fastighet är bebodd större delen av året, vid våra vandringar runt Bäckebo-Kettilstorp har vi ännu ej någon gång sett ett sopkärl, på övriga fastigheter ser vi det. Varför skall en del slippa?

Mottagen och under behandling

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-01 | skapad: 2019-05-27

Inkomna synpunkter