2019-05-13 Olaglig dumpning vid återvinningen

Dax igen vid återvinningen vid Netto. En näringsidkare dumpar dunkar för flottyrolja, grönsakslådor , burkar för yoghurt. Detta är det första man ser när man nalkas Nybro från Kalmar. Skärpning ansvariga på kommunen, ta honom!

Komplettering 

Har skrivit till dig tidigare. Det är dax igen vid Netto. Jag anser att man måste ta fatt den vandal som dumpar avfall från sin verksamhet: oljedunkar, fruktlådor.
Jag har meddelat Ftiab som ju har tillsynsansvaret, inte KSRR.

Mottagen och under behandling

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-01 | skapad: 2019-05-15

Inkomna synpunkter