2019-05-10 Sofforna vid stationen

Nu är det väl dags att återställa sofforna vid stationen under taket. 3 eller 4 soffor kom plötsligt bort. Återställ alla sofforna och tala om varför man gör något så dumt.

Alla vill att sofforna kommer på plats igen. Helst rökning förbjuden.

Jag har sett att någon skär sönder soffor och gör åverkan, ut med järnsoffor eller material som ej går att skära i eller förstöra.

Vem som har hand om ärendet hoppas jag att ni begriper annars kan man gå ännu längre.

Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare har svarat

Hej, tack för din synpunkt. Önskemålen från de som har verksamhet inom området har varit att kommunen ska ta bort sofforna då utrymmet under tak har blivit ett tillhåll. Det finns andra platser vid perrongen som har sittplatser. För vidare besvarande hänvisas ärendet till handläggare på NBAB som idag äger marken där sofforna tidigare stått.

 

Med vänliga hälsningar
Thomas Bergström

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-01 | skapad: 2019-05-15

Inkomna synpunkter