2019-05-03 Lekplatsen vid torget

Lekplatsen vid de nya toaletterna i anslutning till torget. Den så kallade ”stadsgungan” är under all kritik, de röda banden på gungan utgör skaderisk, blåa snöret har lossnat. Studsmattan är det hål i där barn kan fastna med fötterna. Våran familj önskar en upprustning.

Mottagen och under behandling

Datum för publicering | skapad: 2019-05-03
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 7236 - kategori: 25

Inkomna synpunkter