2019-03-21 Solcellsbelysning

Att man på försök placerar ut solcellsbelysning på flera lämpliga platser i stan och i övriga kommunen och sedan gör en utvärdering av dess funktion av solcellsbelysningen.

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-02 | skapad: 2019-03-22

Inkomna synpunkter