2019-03-11 KOMMENTARER TILL ”BYTE AV TRASIGA LAMPOR LÄNGS VÄGAR”

Citat Dahlgren: ”Första veckan i varje månad utförs byte av de lampor som är felanmälda under föregående månad.” Nu har det gått mer än en vecka på den nya månaden och lampan är ännu icke bytt. Felanmäldes mitten av Februari via webbformulär. Antingen fungerar inte ert Formulär eller är det personalen! Ni har nu fått ytterligare en felanmälan via formuläret. Vad kommer hända?

Mottagen och under behandling

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-02 | skapad: 2019-03-12

Inkomna synpunkter