2019-03-11 EU-medborgare som tigger

Avseende EU-medborgare som tigger för sitt uppehälle Finns där härbärgen, eller vart kan människor sova om nätterna? Och erbjuds någon form av socialt stöd, såsom uppsökande verksamhet, hjälp med sjukvårdskontakter, information om rättigheter på relevant språk, hjälp på arbetsmarknaden?

Datum för publicering | ändrad: 2019-11-01 | skapad: 2019-03-11

Inkomna synpunkter