2019-03-08 Fängelse byggs i kommunen

Hej.

Jag tycker kommunen skall jobba för att ett fängelse byggs i kommunen. Det brukar vara minst lika många arbetstillfällen som det finns fångar. Och om nu Kalmars fängelse kommer fasas ut vore det väl jättebra för regionen, samt att det verkar vara ett stort behov av fängelseplatser.

Carina Åresved-Gustavsson, tf kommunchef har svarat

Kommunen arbetar idag med flera olika projekt i samverkan med olika aktörer. Men vi har ingen samverkan med Kriminalvården i den här frågan och som hanterar detta. Vi ser heller ingen möjlighet att i dagsläget arbeta för att få hit ett fängelse till Nybro.

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-02 | skapad: 2019-03-11

Inkomna synpunkter