2019-02-22 BYTE AV TRASIGA LAMPOR LÄNGS VÄGAR

Något som stör oss är att det tar veckor/månader för Nybro Energi att byta trasiga lampor längs vägar och GC. -Ja. vi anmäler trasiga lampor – även om det inte är vårt JOBB att sköta belysningen! Å ena sidan uttrycker kommunalråd att säkerheten i staden skall vara 100% å andra sidan skiter Nybro Energi i detta! Vi betalar faktiskt skatt för att detta skall skötas. Nonchalant och säkert lämpligt att det byts rutiner!

Håkan Dahlgren, vd Nybro Energi AB har svarat

Nybro Energi sköter på uppdrag åt kommunen underhåll av deras gatubelysning med följande omfattning. Första veckan i varje månad utförs byte av de lampor som är felanmälda under föregående månad. Felanmälan görs via kommunens hemsida eller Nybro energis kundtjänst och sammanställs därefter på åtgärdslistan. Gatubelysning som inte blivit felanmäld byts ej. Utöver denna månatliga felavhjälpning så sker i oktober varje år en översyn av all belysning och lampor som vid detta  tillfälle är trasiga byts ut.

Så rutinen förutsätter att någon felanmäler trasiga lampor.

Tidigare låg det tre ronderingar för att byta alla trasiga lampor per år men av besparingsskäl är det ändrat till en i oktober.

Datum för publicering | ändrad: 2019-09-02 | skapad: 2019-02-22

Inkomna synpunkter