2019-02-20 DONATIONER – STORA HOTELLET OCH THEANDERMÅLNINGEN

Undertecknad vill göra en komplettering till min senaste synpunkt angående Stora Hotellet och Theandermålningen. Den publicerades 2019-02-14 och är en av många synpunkter på detta tema som jag har skrivit genom åren. Min senaste idé handlar om donationer. Undrar om detta kan vara något för Nybro kommun att satsa på för att finansiera ett eventuellt köp av Stora Hotellet? Alla som är intresserade av att medverka till att Nybro får ett hotell och samtidigt får behålla Theandermålningen skulle kunna donera pengar till detta, näringslivet, kommunen och privatpersoner.

Igår ringde kommunchefen Carina Åresved upp mig för att delge svaret på min tidigare synpunkt fråga om f.d. Nybro Stadshus var K-märkt. Svaret jag fick var att byggnaden är K-märkt av länsmuseet och att detta innebär att byggnaden inte får rivas eller ändras vid en eventuell renovering. Jag skulle få ett skriftligt svar men har inte sett detta än och jag skulle ju få svar på övriga frågor också. Men det har inte kommit något svar.

Kommunchefen berättade att kommunalrådet Christina Davidson hade haft ett möte med ett antal personer om hotellet men visste inte vilka det var. Jag tycker att det är märkligt att kommunchefen inte fick vara med på detta möte. I höstas var ju f.d. kommunchefen Jan Darrell i samtal med näringslivet, kommunen, politiker m.fl. om ett köp av Stora Hotellet men allt rann ut i sanden, troligen beroende på priset. I en tidningsartikel för ett år sedan kunde man läsa att diskussionen skulle återupptas i Mars i år men den har alltså påbörjats före tiden vilket är bra med tanke på hur många år som har gått till spillo utan att något har blivit uträttat och hotellet står fortfarande utan ägare.

Kommunchefen Carina Åresved berättade att återköp av Stora Hotellet har försvårats p.g.a. att f.d. ägaren Faroy har gått i konkurs. Jag frågade vem som var konkursförvaltare men det visste inte Carina. Hon trodde att det var NBAB och hänvisade mig dit. Vid samtal med Sulev Pull, vd för NBAB framgick det att det inte är NBAB som är konkursförvaltare utan det är advokat Karl Thaysson i Älmhult som är det. Jag sökte honom igår utan resultat. I och med Faroy konkurs minimeras möjligheterna ytterligare för allmänheten och turister att få se konstverket. Detta verkar helt omöjligt för närvarande.

Det var djupt olyckligt att Stora Hotellet såldes och att den kvinnliga företagaren Camilla (Jaqueline?) Bednarska kördes iväg mot sin vilja av Nybro kommun. Varför fick inte hon fortsätta att driva hotellet? Kommunens agerande straffade sig med besked. Om den f.d. hotellbaren skulle bli tillfrågad igen skulle hon med all sannolikhet säga nej. Men det finns lite hopp kvar. Efter mina inlägg om Stora Hotellet och vandrarhemmet i gruppen Nybro nyligen fick jag respons av ca 100 Nybrobor som var engagerade i den här frågan och som var debattsugna. En av dem var Ola Wilhelmsson, f.d. vd på Kährs som var angelägen att förnya diskussioner om detta. Vad jag förstår så är Ola en av de personer som kommunalrådet Christina Davidson nyligen har talat med.

Men åter igen, varför fick inte kommunchefen Carina Åresved vara med på dessa samtal? Demokratin fungerar ju så bra i Nybro tycker kommunalrådet Christina Davidson. För egen del kan jag tyvärr inte hålla med om detta. Mycket är toppstyrt och många beslut fattas av ett fåtal personer. Detta är en av anledningarna till att jag tycker att det skall hållas en folkomröstning om Stora Hotellet. I en demokrati får alla uttrycka sina åsikter

Carina Åresved-Gustavsson, tf kommunchef har svarat

Vad gäller byggnadsminne så har jag fått svar från samhällsbyggnadsförvaltningen:

Att förklara en byggnad som byggnadsminne innebär i princip att byggnaden ska bevaras på ett visst sätt för all framtid. Kommunen har genom att införa rivningsförbud, utökad lovplikt och bestämmelser om skydd av kulturvärden i detaljplanen säkerställt ett bevarande av Stora hotellets kulturmiljövärden. Detta samtidigt som detaljplanen är öppen för förändringar av byggnadens användning över tid. Att kommunen skulle ansöka om ytterligare skyddsbestämmelser genom en byggnadsminnesförklaring är därför inte aktuellt.

Det är dock Länsstyrelsen, inte kommunen, som ansvarar för byggnadsminnen och enligt kulturmiljölagen så kan vem som helst föreslå att en byggnad ska bli byggnadsminne hos just Länsstyrelsen.

Vad gäller donationer så krävs det en del administration och regelverk kring detta. För att finansiera köp av hotellet och renovering av detsamma krävs också omfattande donationer.

Konkursförvaltarens arbete pågår och vi avvaktar vad som händer där.

 

 

Datum för publicering | ändrad: 2019-09-02 | skapad: 2019-02-20

Inkomna synpunkter