2019-02-19 Gatupratare på Storgatan

Hej. Jag tycker Ni skall påtala för affärsinnehavarna på Storgatan att gatupratarna ställs intill husväggarna och inte som i vissa fall nu, långt ut mot gatan. När det nu är biltrafik på Storgatan kan man behöva låna del av trottoaren vid möte med cyklister. Framför allt med parkerade bilar vid sidan. Tack.

Mottagen och under behandling

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-01 | skapad: 2019-02-20

Inkomna synpunkter