2019-02-18 Storgatan vid bilcruising

Jag hoppas att Storgatan är öppen för trafik vid nästa bilcruising.

 

Morgan Olsson, gatuansvarig har svarat

Hej

Om det finns önskemål om att gångfartsområdet skall öppnas upp under tider då det normalt ej är tillåtet med motorfordonstrafik där så måste den ansvariga arrangören söka tillstånd hos polisen avseende detta.

Med vänlig hälsning

Morgan Olsson

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-01 | skapad: 2019-02-19

Inkomna synpunkter