2019-02-18 Bilar Nybro centrum

Hej i går va det söndag . stod bommen öppen hela dagen på Storgatan bilar kör som vanligt in på Storgatan hur kommer det sig ? Bilar står parkerade där hela dagar hur kommer det sig ? Torget alla dagar står det bilar där finns inga parkering platser hur kommer det sig ? Fabriksgatan så det bilar hela dagarna men det finns bara 2 platser hur kommer det sig ? och så har vi alla butiks skyltar som står på Storgatan där man ska gå hur kommer det sig att man får ha dom där ? Nu får ni ta i tu med det här .

Morgan Olsson, gatuansvarig har svarat

Hej

Bommen är just nu ur funktion och vi hoppas kunna laga den inom kort.

Varför bilar kör in när det ej är tillåtet kan jag ej svara på ej heller på varför de felparkerar. Vad som gäller inom området framgår tydligt genom skyltning. Vi har parkeringsövervakning i området så gott som varje dag och flera fordon får parkeringsböter varje vecka.

Vad gäller skyltarna vid butikerna så har de fått tillstånd för att ha dessa och då utrymmet mellan fasaderna är drygt tio meter brett så har vi gjort bedömningen att det finns plats för både gående och skyltar.

Med vänlig hälsning

Morgan Olsson

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-01 | skapad: 2019-02-19

Inkomna synpunkter