2019-02-14 STORA HOTELLET OCH THEANDERMÅLNINGEN

Har i flera år kämpat för att förmå Nybro kommun att köpa tillbaka Stora Hotellet för att på så vis få tillbaka Theandermålningen i kommunens ägo. Jag har skrivit många insändare, medborgarförslag och synpunkter på detta tema. Kommunen hade nästan rott affären i hamn förra året då f.d. kommunchefen Jan Darrell förde samtal med näringslivet, privata intressenter och politiker m.fl. när allt plötsligt rann ut i sanden.

Vid en diskussion i gruppen Nybro på Facebook gjorde jag två inlägg om Stora Hotellet och vandrarhemmet som nu skall byggas om till hotell i privat regi. Jag blev förvånad över vilken respons jag fick och hur många som var engagerade i detta ämne. Inte mindre än ca hundra personer var debattsugna och jag hade fullt upp hela helgen, igår och även idag med att besvara alla frågor och kommentarer.

Nu har jag några frågor till er: jag undrar om Nybro kommun har ansökt om k-märkning av Stora Hotellet, Theandermålningen hos länsstyrelsen och länsmuseet? Om inte anser jag att det är hög tid att göra detta för att få ned kostnader vid en eventuell renovering. Det går ju också att ansöka om byggnadsvårdsbidrag. F.d. vd:n på Kährs, Ola Wilhelmsson kommenterade ett inlägg från booking commerce där jag visade hur Stora Hotellet såg ut invändigt förr och att det fick ett högt betyg. Ola ville gärna återknyta kontakterna med kommunen, näringslivet, politikerna m.fl. för att försöka få en konstruktiv lösning på detta problem. Detta hoppas jag att Nybro kommun är intresserade av. Jag har tidigare talat med näringslivschef Maria Faltin om detta och det skulle vara bra om hon också är med på ett hörn.

Sedan undrar jag om det är möjligt att ha en folkomröstning om detta så att man kan få svart på vitt hur många Nybrobor som är intresserade av att få behålla Theandermålningen i kommunens ägo? Om det går att få till stånd en ny diskussion kanske det kan vara möjligt att det går att dela upp kostnaden mellan kommunen och olika intressenter? Detta skapar även arbetstillfällen som kommunen så väl behöver. Det tog tolv år för Gunnar Theander att måla fresken för att hedra Nybro. Men Nybro kommun har inte gjort någonting för att hedra Gunnars minne. Det är anmärkningsvärt. Gunnar fick utstå mycket under målningen av fresken bl..a. hade han ramlat och fått frakturer p.g.a. obekväma arbetsställningar.

Nu hoppas jag att Nybro kommun tänker om och vill inse vilken kulturskatt Theandermålningen är och att den kan ge god avkastning tillbaka vid massinvasion av turister och andra besökare! För envisa smålänningar med Gnosjöanda är inget omöjligt!

Carina Åresved-Gustavsson, tf kommunchef har svarat

Hej!

Delar av Stora Hotellet har det starkaste skyddet en byggnad kan få i detaljplan på kommunal nivå. I plankartan markerat med ”q”. Lilla q är en uppdaterad beteckning för det som förr kallades ”k-märkning” i stads- och detaljplaner. Ordagrant står det i gällande detaljplan att: ”Exteriören ska bevaras och renoveras i samråd med Kalmar läns museum. Ändring av en byggnad får inte förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen. Det östra trapphuset, sessionssalen/stadshussalen, matsalarna (ej puben) och korridoren en trappa upp ska bevaras. Ändringar ska ske i samråd med Kalmar läns museum. Byggnaden får inte rivas”.

Enligt Kulturmiljölagen är det möjligt att föreslå att en byggnad eller en miljö kan bli ett byggnadsminne hos Länsstyrelsen. I staden är det bara Madesjö kyrka och Nybro kyrka som finns med hos Länsstyrelsen som byggnadsminnen.

Detaljplanen antogs 2004-04-14 och vann laga kraft 2004-05-11.

 

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-06 | skapad: 2019-02-14

Inkomna synpunkter