2019-02-13 Sly och höga träd

Längs Flygsforsvägen växer det mycket sly och höga träd som vid hörnet är värst, mot Trädgårdsgatan 6 syns inte vägen, det skuggar och är otryggt, det påverkar negativt känslan att bo i ett samhälle. Jag vill att det ska skötas mer som klippt gräsyta och park. Ej skötta tomter i Orrefors borde göras tillsyn på och stävjas av kommunen.

Mottagen och under behandling

Datum för publicering | skapad: 2019-02-14
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 6900 - kategori: 25

Inkomna synpunkter