2019-02-05 En vädjan om information

Kan ni inte informera fastighet/villaägare med egen tomt och garageinfart att köra in sina bilar på sin egen fastighet. Framförallt den här årstiden. Det ställer till stora problem för all service som snöröjning, postutdelning och sophämtning. Vissa fastighetsägare har satt i system att parkera sina bilar utanför sin tomt och på gatan året om. har full förståelse att det kommer besökare till olika fastigheter som parkerar på gatan, En del röjer inte snön från sin garageuppfart. Plogbilen får köra slalom i vissa villakvarter vilket innebär att snöröjningen blir undermålig. Som i sin tur leder till att folk klagar på snöröjningen.

En information till alla villaägare för allas bästa för att hålla en bra servicenivå även vintertid.

Morgan Olsson, gatuchef har svarat

Hej

Kommunen informerar om vad som gäller rörande snön och snöröjningen varje år, dels genom annonsering i Nybro Extra  som delas ut till alla hushåll i kommunen samt på kommunens hemsida.

Att inte alla tar till sig detta tycker vi också är tråkigt men alla har fått eller kan lätt hitta informationen.

Med vänlig hälsning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-01 | skapad: 2019-02-05

Inkomna synpunkter