2019-01-28 Lekplatsen vid Sommargatan

Hej. Vid lekplatsen längs med Sommargatan (mellan Vårgatan och Höstgatan) finns en gammal ”moped” att gunga på. Sittytan som är gjord av trä på denna har gått sönder och kan ramla av. Kvar står en skruv rakt upp. Behöver åtgärdas snarast. Vore för övrigt bra med en allmän uppfräschning av lekplatsen som är väldigt sliten.

Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare har svarat

Hej,

Tack för dina synpunkter, skadan är åtgärdad. Angående lekplatsen i sig pågår ett arbete med en övergripande handlingsplan för kommunens samtliga allmänna lekplatser.

Med vänliga hälsningar

Thomas Bergström

Datum för publicering | ändrad: 2020-06-01 | skapad: 2019-01-29

Inkomna synpunkter