2019-01-21 Skidbuss till Svartbäcksmåla

Svartbäcksmåla är en av Sydsveriges största motionsanläggningar. Där finns joggingspår, MTB-leder, skidspår, slalombacke mm. Ett flertal snökanoner finns på plats för att garantera snö under en lång period av vintern. På helger är Parkeringen vid Svartbäcksmåla full med bilar. Många familjer kommer till Svattbäcksmåla, men även många enskilda motionärer. Någon busslinje passerar ej Svartbäcksmåla. Jag anser inte att KLT´s sk Närtrafik med telefonbeställning, telefonkö är något praktiskt alternativ. För att minska biltrafiken och därmed dess miljöpåverkan och samtidigt göra Svartbäcksmåla mer tillgängligt för billösa medborgargrupper föreslår undertecknade att en försöksperiod med sk SKIDBUSS prövas. Två turer förmiddag och två returturer eftermiddag lördag-söndag är vårt förslag. Skidbussens drivmedel ska vara koldioxidneutral. Linjesträckningsförslag: Start vid Nybro Centralstation, en hållplats vid Preem-macken och slutstation vid Svartbäcksmåla. Skidbussen borde kunna gå januari-vasaloppshelgen. Det är vår förhoppning att Ni beaktar detta förslag.

Mottagen och under behandling

Datum för publicering | skapad: 2019-01-21
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 6812 - kategori: 25

Inkomna synpunkter