2019-01-18 Kommunens klimatarbete

Nybro bör gå med i klimatkommunerna, skippa palmoljan, kräva gröna hyreskontrakt och engagera näringslivet för klimatet.

Erika Gülich, energi -och klimatsamordnare har svarat

Nybro kommun är i dagsläget med i Sveriges Ekokommuner – världens äldsta kommunnätverk för strategisk hållbar utveckling.

Kommunen arbetar aktivt med klimatfrågan inom alla verksamheter, både vad gäller klimatpåverkan från mat, transporter, lokaler och bostäder.

Med vänliga hälsningar
Erika

 

Datum för publicering | ändrad: 2020-05-01 | skapad: 2019-01-18

Inkomna synpunkter