2018-12-27 Sand på gator?

Hej!

Idag är det 27/12 då kommer det en lastbil från kommunen och sanda gatorna?

Min termometer visar +6 grader och kommande dagar ska vara  +2-8 grader enligt SMHI.

Vi har hund och är ute och går i Nybro varje dag och de senaste 5-6 dagarna har det varit is gator över hela stan.

Min fråga är hur den person som är ansvarig för skötsel av gator gör sina prioriteringar?

Har ni inte tillgång till SMHI?

Men det står väl i tidningen att pengarna är slut för skötsel av gator som vanligt framåt våren.

Detta är inte att hushålla med pengar och använda våra skattepengar på rätt sätt.

Magnus Schön, verksamhetschef Mark och service har svarat

Hej

Tack för att du hör av dig till oss. Sandning har gjorts vid ett flertal tillfällen under de gångna dygnen då det varit is och halka. Problemet vi upplever vid växlande temperaturer under/över 0 grader är att sanden sjunker ner genom isen för att sedan frysa igen, därav anledningen till att ny sand behöver läggas på med jämna mellanrum.

Prioriteringar, och vilka stråk som skall halkbekämpas, görs efter förväntad väderlek samt kontroll på plats. Kontroller av denna typen görs fortlöpande. Alla platser kan naturligtvis inte kontrolleras och därför uppskattar vi att vi får besked om någon speciell plats behöver riktad åtgärd.

Hälsningar

Magnus Schön

Synpunktslämnaren har kompletterat 2018-12-27

Hej Magnus

Bra att ni svarar, kom in nu från en promenad och såg sand bilen på Symfonivägen som nästan är bar hur tänker ni då?

Magnus Schön, verksamhetschef mark och service har svarat

Hej igen!

Halkbekämpning, precis som snöröjning, görs efter nuvarande- och inför förväntade förhållanden. De åtgärder som görs under dagen är i första hand förebyggande inför vad som skulle kunna bli risk för halka under morgondagen, men också förhindra halkolyckor där det idag är isigt.

Hälsningar

Magnus Schön

 

Datum för publicering | ändrad: 2019-09-01 | skapad: 2019-01-08

Inkomna synpunkter