2018-11-29 Simhallen

Var i simhallen 27/11. Var pågående simskola då. Vi bevittnade där en händelse som kändes olustig.

(Synpunkten är redigerad av webbredaktör för att inte utelämna personer)

Michael Granstedt, Simhallschef har svarat

Det är viktigt att alla personer som besöker Nybro Simhall känner sig trygga, säkra och sedda. Särskilt viktigt är det att våra simskolebarn känner tillit och trygghet med våra simlärare för att lära sig simma. Tyvärr är synpunktslämnaren anonym vilket gör att vi inte kan föra en dialog om händelsen och dessvärre förekom inga simskolor den 27/11, Nybro Simhall har inga simskolor schemalagda till tisdagar. Vi kommer trots det ta upp synpunkten med våra simlärare och föra en dialog om vikten av att våra kunder kan känna sig trygga, säkra och sedda!

Med vänliga hälsningar

Michael Granstedt

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-01 | skapad: 2018-11-29

Inkomna synpunkter