2018-11-20 Sikt vid övergångsställe

Hej, den 5 november påpekade jag att busshållplatsen på Storgatan vid biblioteket är placerad cirka 8 meter framför övergångsstället. Jag har inte hört något från er.

Under hösten på mina promenader har jag sett en reklamskylt i rondellen Bangatan/ Doktor Sandbergs gata. Den har stått i rondellen i flera månader, har företaget betalat för reklamplatsen? För att undvika misstanke om svartbetalning, bör skylten tas bort om företaget inte hyr platsen.

Morgan Olsson, gatuchef har svarat

Hej!

Nedan ser du en ungefärlig skiss jag gjort för att försöka förtydliga lite.

Busshållplatsen är lagd vid sidan av vägen så att inte sikten skall skymmas, den gröna pilen skall symbolisera siktlinjen när man står vid övergångsstället. Visst är det som du säger inte riktigt 10 meter från skyltens placering till övergångsstället. Men bussen skall stanna längs de särskilda ”kantstenarna” som är själva busshållplatsen, de börjar ett par meter väster om skyltens placering så om du stegar/mäter från övergångsstället tror jag nog att det är ganska exakt 10 meter från övergångsstället.

Sen måste man ju givetvis alltid titta sig för noga när man skall passera ett övergångsställe, men sikten borde inte kunna skymmas av bussen om den nu har stannat där det är meningen.

Vad gäller skylten i rondellen återkommer min kollega Thomas Bergström om denna.

 

Datum för publicering | ändrad: 2019-07-16 | skapad: 2018-11-22

Inkomna synpunkter