2018-11-20 Ifrågasättande angående skyltning

VIKTIGT ifrågasättande från många av oss entreprenörer i Nybro kommun angående skyltning

Skyltar vid bland annat rondellen vid Bangatan, i gräsmattor, banderoller som är bunden i lyktstolpe samt träd. Allt på kommunens mark. Detta kan väl knappast vara tillåtet. Eller? Om det är tillåtet är vi väldigt många som kommer att sätta upp egna skyltar i alla våra rondeller med mera. Om inte det är tillåtet ska samtliga bort omgående.

Vårt förslag är att ni snarast förklarar i Barometern och Östran vad som gäller angående skyltning, avgift med mera. Då får alla veta vad som gäller.

Förfulat staden med alla dessa skyltar, och värre om det blir många fler.

Vi förmodar att du inte kunnat se dem själv.

Ser fram emot snabbt agerande. Samma villkor måste gälla för alla företagare i kommunen.

Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare har svarat

Ärendet har skickats över till polisen.

Vad ska man göra om man misstänker otillåtna skyltar på kommunens mark?

Enligt regelverket är det polisen som ska gripa in. Kontakta polisen eller kommunen om du upptäcker misstänkt otillåtna skyltar på kommunal mark. Ta inte själv bort skyltarna, de är någon annans egendom. Det polisen kan göra är antingen att plocka bort skylten direkt, eller uppmana den som satt upp skylten att ta bort den för att slippa böter.

När blir det ett högprioriterat brott?
Otillåtna skyltar kan påverka trafiksäkerheten eftersom skyltarna kan få bilförare att tappa koncentrationen. Skyltarna påverkar också stadsbilden negativt och ger ett skräpigt och rörigt intryck. Inte heller på den egna tomten får företag eller privatpersoner sätta upp en kommersiell skylt större än en A4 utan tillstånd, utan måste söka bygglov hos kommunen.

Kan ge böter
Att sätta upp en reklamskylt utan tillstånd är ett brott mot den lokala ordningsstadgan och kan ge böter. Det är via polisen man får söka tillstånd för att sätta upp skyltar, och sedan ber polisen markägaren – ofta kommunen – att yttra sig.

 

Med vänliga hälsningar
Thomas Bergström

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-01 | skapad: 2018-11-22

Inkomna synpunkter