2018-11-06 Pumpen på Norra Esplanaden

Gör något vettigt med pumpen på Norra Esplanaden nu står den bara och förfaller, flytta den till en central plats exempelvis torget där folk får glädje av att se den, allt snack som jag fått till svar vid mina tidigare synpunkter i frågan att man skulle göra i ordning den och göra något omkring har ju inte resulterat i något mer än att den fortsätter att förstöras.

Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare har svarat

Tack för din synpunkt. Vi kommer att se över ditt förslag att placera pumpen renoverad och klar till en mer central plats, exempelvis torget. Du nämnde i telefonsamtalet att pumpen var ursprungligen helt grönmålad, vilket vi kommer att kolla upp. Där den står idag är den historiskt rätta platsen enligt uppgifter. Vi har också ett kommande gång- och cykelvägsprojekt där pumpen ingår och är tänkt att rustas upp.

 

Med vänliga hälsningar
Thomas Bergström

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-01 | skapad: 2018-11-06

Inkomna synpunkter